Mateja 18:23-27

"Tāpēc Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams: cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida un parādu tam arī atlaida.

Bet šis pats kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija simts denāriju parādā; viņš to satvēra, žņaudza un sacīja: maksā, ko esi parādā! Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja: cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājis to iemeta cietumā, tiekāms tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma, tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis.

Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja: tu nekrietnais kalps! Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arīdzan nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā.

Tā arī Mans Debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosit."


Cik labs ir Kungs, ka no Viņa var izlūgties žēlastību un piedošanu!
Cik labi, ka Viņš atlaiž, kaut neesam pelnījuši un neprasot neko pretī!
Cik jauki ir būt tādas personas draugu lokā!
Un šeit nav ne grama no labo darbu bauslības. Kristus nestāsta par bauslību- it nemaz!
Viņš stāsta, cik žēlīgs ir Dievs, cik daudz Viņš piedod, ka droši varam pie Viņa griezties bez nekādiem BET. Un nav jāmeklē vainas sevī, tās jāiztīra, lai būtu cienīgi saņemt Viņu. Viņš to visu pats piedod un izdzēš.
Brīvība!
Tīrs evaņģēlijs.
Man patīk tīrs evaņģēlijs.
Beznosacījumu mīlestība.
Fantastiski!
Dieva valstība ir balstīta uz piedošanu. Viņš piedod. Viņš pirmais piedod. Tāda ir Dieva valstība. Nevis ka mēs pirmie izsūdzam, atzīstam, pūlamies un cenšamies. Mums atliek tikai mācīties no Viņa, bet TĀDA ir Dieva valstība. Un no tādas nav ko baidīties. Bet atliek tikai priecāties!

Nav komentāru: