Ellē

Diez, ja es gadījumā beigās nonākšu ellē, tur būs kāda kapella, kur slavēt un pielūgt Dievu?

Tētis

Man nekad nav bijis tētis.
Bet tagad man ir pats labākais tētis pasaulē!
Viņš zina gan to, kādu karjeru izvēlēties mūsdienu ekonomiskajā situācijā, gan to, kā nomierināt mani, kad satraucos, gan iemāca man jaunas lietas par pasauli un cilvēkiem tajā, gan pažēlo, kad iet grūti, gan rūpējas, lai man nekas netrūktu un es dzīvotu bagātībā.
Tāds gudrs un jauks tētis, pie kura vienmēr var griezties pēc padoma, ielikt galvu klēpī un parunāties.
Foršs tētis!

Filipiešiem 3:8-9

Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana- viņa dēļ viss pārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem. Lai tik es iemantoju Kristu un lai es tieku atrasta Kristū nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristum, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā!

Kāpēc jālūdz Dievs? Kāpēc jāvelta laiks lūgšanai?

Principā jau nav jāvelta laiks lūgšanai, ja negribas.
Tikai tā ir viena varen patīkama laika pavadīšana.

Mateja 18:23-27

"Tāpēc Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams: cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida un parādu tam arī atlaida.

Bet šis pats kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija simts denāriju parādā; viņš to satvēra, žņaudza un sacīja: maksā, ko esi parādā! Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja: cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājis to iemeta cietumā, tiekāms tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma, tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis.

Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja: tu nekrietnais kalps! Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arīdzan nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā.

Tā arī Mans Debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosit."


Cik labs ir Kungs, ka no Viņa var izlūgties žēlastību un piedošanu!
Cik labi, ka Viņš atlaiž, kaut neesam pelnījuši un neprasot neko pretī!
Cik jauki ir būt tādas personas draugu lokā!
Un šeit nav ne grama no labo darbu bauslības. Kristus nestāsta par bauslību- it nemaz!
Viņš stāsta, cik žēlīgs ir Dievs, cik daudz Viņš piedod, ka droši varam pie Viņa griezties bez nekādiem BET. Un nav jāmeklē vainas sevī, tās jāiztīra, lai būtu cienīgi saņemt Viņu. Viņš to visu pats piedod un izdzēš.
Brīvība!
Tīrs evaņģēlijs.
Man patīk tīrs evaņģēlijs.
Beznosacījumu mīlestība.
Fantastiski!
Dieva valstība ir balstīta uz piedošanu. Viņš piedod. Viņš pirmais piedod. Tāda ir Dieva valstība. Nevis ka mēs pirmie izsūdzam, atzīstam, pūlamies un cenšamies. Mums atliek tikai mācīties no Viņa, bet TĀDA ir Dieva valstība. Un no tādas nav ko baidīties. Bet atliek tikai priecāties!

niedre un pīlādzis


"Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs."
Vakar gāju pa mežu, ieraudzīju ielūžu pīlādža zaru rokas stiepiena attālumā. Automātiski nolauzu pavisam. Pēc tam domāju par Jesaju...
Domāju, cik labi, ka mani nenolauž, cik labi, ka man tic.

Skābeklis

Saka, ka, atrodoties lielākā skābekļa koncentrācijā, nekā parasti, atveseļošanās process no slimības notiek daudz ātrāk un veiksmīgāk. Kaites dziedējas pašas no sevis dēļ veselīgā elpojamā- bez zālēm un terapijas. Tāpat ir ar Dievu- ja vienkārši atrodies Dieva mīlestībā, kaites pazūd pašas no sevis, bez īpašām gudrām zālēm un dziedināšanas procedūrām- nemanot.

Saules ceļšDievs ir kā saules ceļš saulrietā uz jūras.
Tas vienmēr ir vērsts tikai uz tevi un nevienu citu.
Turklāt arī kaimiņš blakus pagastā redz to pašu :)

Fundamentālie jautājumi

1. Kuri atkārtotie grēki liek domāt ka nedabūšu sodu- kuri liek zaudēt bijību Dieva priekšā?

2. Kuras lietas/apstākļi ir likuši neticēt Dieva sirsnībai? Kas aizēno Dieva sirsnību manās acīs?

Ticība

Ticība tāpēc ir ticība, ka tai nav pierādījumi un statistikas. Arī attiecībā par dziedināšanām un atbildētām lūgšanām. Ja mums būtu statistika, ka 90% gadījumu pēc lūgšanas viss notiek, un mēs ar 90% paļāvību ticētu, ka tā būs arī mums, tad tā nav nekāda ticība, bet gan pierādīta teorija. Ticība tic tādēļ, ka to ir teicis kāds, kam tā tic, neatkarīgi no tā, vai to var vai nevar redzēt. Zināšanas ir ticība tam, kam ir pierādījumi. Ja nav pierādījumu, bet ticam, tad tā ir ticība.

Apliecinājums

Jautājums, vai Bībelē ir vai nav kļūdas. Bet ja uzdodam šādu jautājumu, tad pirms sniegt iespējamās atbildes, jānoskaidro kritēriji un metodes, kas ļautu atbildēt uz šo jautājumu. Šeit, tāpat kā jautājumā par Dieva eksistenci kā tādu, arī jautājumā par Dieva vēsturisko liecību labākais (faktiski- vienīgais) atbildes sniedzējs ir Dievs. Tas, protams, noved sava veida strupceļā, taču citas izejas nav. Tālāk seko jautājums- kā vislabāk dzirdēt Dieva atbildi uz šo jautājumu? Un tā neapšaubāmi ir pati Bībele, kas sniedz visprecīzāko iespējamo liecību par Dievu. Tāpat kā ar pasaules līdzekļiem nevar noskaidrot Dieva eksistenci, tāpat arī ar pasaules līdzekļiem nevar izzzināt, kāds ir Dievs- jāmeklē Dieva paša apliecinājumi par šīm 2 lietām. Uz pirmo Viņš atbild personīgi, bet uz otro- arī personīgi, bet lielākā mērogā- caur Bībeli. Līdz ar to nākamā autoritāte jeb avots informācijā par Dievu ir baznīca, jeb ticīgie, kuri saņēmuši personīgus Dieva apliecinājumus. Proti, baznīcas pieredze, tradīcija un mācība, paļaujoties uz to, ka cilvēku lūgšanas un ticības dzīve arī ir laba Dieva liecība par sevi- caur viņiem Dievs ir atbildējis uz jautājumu par Bībeles uzticamību. Diemžēl zinātne, kas nemeklē Dievu pašu, nevar saņemt atbildes par Dieva esamību, jo tā nemeklē Dievu, bet gan sevi. Dievu nevar apliecināt neviens cits kā Dievs pats. Vismaz galēju atbildi neviens cits nevar sniegt un visu citu atbildēm vienmēr būs pretargumenti. Tai pat laikā baznīcas tradīciju nevaram pielīdzināt Bībelei tā ir tikai 2.vietā. Un 3.vietā ir katra ticīgā pieredze jeb Dieva apliecinājums katram ticīgajam personīgi. Un tikai pēc tam var sekot zinātniski argumenti no šīs pasaules dimensijām.