Sālsūdens un saldūdens

Redz, ja tu daudz raudi, tad no tevis iztek viss sālsūdens un tu kļūsti par arvien saldāku cilvēku :)

Žēlastība pāri mēram

Arī viņš (Joahass) darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, jo viņš sekoja Jerobeāma, Nebata dēla, grēku darbiem, ar kuriem tas bija pavedinājis Israēlu uz grēkiem, un viņš no tiem neatkāpās.
Tad Tā Kunga dusmas iedegās pār Israēlu, un Viņš tos nodeva Aramas ķēniņa Hazaēla un Ben- Hadada, Hazaēla dēla, rokā visu laiku.
BET! kad Joahass pielūdza To Kungu, tad Tas Kungs viņu paklausīja.. deva Israēlam glābēju, ka tie izglābās no aramiešu rokas, un Israēla bērni varēja atkal mierīgi dzīvot savās teltīs kā iepriekš. (2.Ķēniņu 13)

Kur vēl lielāks Dievs!!!
Mēs darām to, kas ir ļauns Kunga acīs.
Tad mēs lūdzam no tā paša Kunga palīdzību.
UN!
Viņš uzklausa un palīdz!
Apbrīnojami!

Kristiešu kodētā valoda

Ja šobrīd dzīvē nav tas priecīgākais brīdis, tad uz jautājumu: "Kā tev iet?" neatbildam vis "draņķīgi" vai "ļoti grūti", bet gan:
"Dievs mani šobrīd nes uz rokām"
(tas no stāsta par diviem un vienu pēdu pāri jūrmalas smiltīs)
:)

P.S. Stāsts šāds. Cilvēks nonāk debesīs. Dievs viņam rāda viņa dzīves ceļu kā pēdu nospiedumus jūrmalā. Visu laiku blakus iet divi pēdu pāri. Cilvēks prasa Dievam- kam pieder tas otrs pēdu pāris? Dievs atbild- es tev vienmēr gāju līdzās. Tad cilvēks skatās tālāk savu dzīves ceļu. Viņš pievērš uzmanību savas dzīves grūtākajiem posmiem un ievēro, ka tad jūrmalā redzams vien viens pēdu pāris. Cilvēks sašutis saka Dievam- Redzi, tad, kad man gāja visgrūtāk, Tu mani atstāji! Un ko Dievs atbild- tajos brīžos, kad tev bija visgrūtāk, es tevi nesu uz savām rokām :)