ak, jel piedodiet, visi vēl dzīvie

Tā, nu, tagad viena augstprātīga frāze.
Kristieši tomēr ir gudrāki cilvēki nekā pārējie. Viena iemesla dēļ.
Uz nāves gultas katrs kļūst gudrāks un sakārto pa plauktiņiem, kas dzīvē bija vērtīgs, kas ne un novērtē patiesās lietas.
Bet diemžēl viņi pēc tam drīz vien nomirst.
Savukārt kristiešiem vēl ir laiks tās visas gudrās atziņas vēl īstenot dzīvē, jo viņi uz nāves gultas ir jau krietni agrāk- kad uzticas Dievam un sāk dzīvot pēc Viņa padoma un vadības.

Tablete jaunai dzīvei

Reizēm cilvēki pārmet Dievam, tad kāpēc nevarēja radīt tādus cilvēkus, kas dara labu, mīl Dievu utt. Tad nebūtu ļaunuma pasaulē. Pašiem dzīvot labāk.
Bet Dievs ir radījis tableti, kuru ieņemot, vari kļūt par tādu cilvēku. Diemžēl nevari pieņemt lēmumu citu vietā, bet vismaz par sevi gan.
Apēd Svētā Gara tableti (kristību šī vārda patiesajā nozīmē), un tava sirds būs transformēta, tevī būs iestrādāts kods, lai tu būtu atkarīgs no Dieva, mīlētu Viņu un darītu tikai labu. Un, pat ja kādreiz sanāk izdarīt ko ļaunu, tad pēc tam kļūst tik nelabi, ka to vairs negribas atkārtot.