Templis

Esmu beidzot atgriezusies pie Vecās Derības studēšanas. Tā sanāca, ka lasīju Samuēla grāmatas, kur Dāvids gribēja, Sālamans uzcēla templi, lasīju Ezras un Hagaja grāmatu, kur trimdinieki atjauno templi. Kopējais iespaids tāds, ka templis tiešām bija kas ļoti īpašs jūdiem. Tā bija centrālā vieta. Vieta, kur tika pienesti upuri Dievam, vieta, kur pats Dievs mājoja. Dievs pats lika ļaudīm celt templi.Templi cēla vairākus gadus, tam atdeva pašu labāko, dārgāko. Tas bija tautas lolojums. Bet protams, pats galvenais- tā bija vieta, kur mājoja Dievs.
Hagaja 2:18-19 "Tad nu raugaities uz to, kas notiks turpmāk, skaitot no šās dienas un vēl drusku atpakaļ, proti, sākot ar devītā mēneša divdesmit ceturto dienu- dienu, kad Tā Kunga namam likts pamats; raugaities un vērojiet uzmanīgi, vai sēklas labība joprojām vēl paliek klētī un vai vīna un vīģes koks, granātābele un eļļas koks arī turpmāk vēl nenes nekādus augļus. Ar šo dienu sākot, Es gribu jums piešķirt svētību." Dievs svētīja tautu tikai tāpēc vien, ka tā atjaunoja templi.
Un tagad- iedomājieties- viens vīrelis no Nācaretes apgalvo, ka noplēsīšot šo svēto vietu un uzcelšot 3 dienās.
Nav nekāds brīnums, ka jūdu mācītāji gribēja viņu piesist krustā un to sauca par zaimošanu. Tiešām to ir viegli saprast. Arī mūsdienās tik bieži aizstāvam kādas lietas kā svētas, un esam gatavi sist kādu krustā, ja kāds uzdrošināsies aizskart šīs svētās lietas, kas patiešām ir svētas- gluži kā templis Jeruzālemē.
Taču galvenais paliek- neļaut templim aizēnot skatu uz Dievu pašu, ka neredzam Kristū Dieva Dēlu, jo esam tik ļoti sakoncentrējušies uz tempļa aizsardzību. Dievs pats pasargās savu templi un atkal to uzcels, ja vajadzēs.

Vīrs plūdos nerullē

Tās tomēr ir muļķības par to vīru uz jumta, ko Dievs neizglāba no plūdiem, jo viņš nepieņēma sūtītās palīdzības. Bībelē nav piemēru, ka Dievs neizdarītu to, ko plāno, dēļ cilvēka rīcības. Gideons nebija gana labs, Jona bēga no Dieva, Pēteris bija neuzticams, Bībele ir pilna ar piemēriem, kad tieši necienīgie saņem, jo uzticas.
Tam iemesls ir šis- lai par to viss gods pienāktos Dievam, nevis cilvēkam. Vēstulē romiešiem Pāvils raksta, ka tieši tāpēc Dievs ļauj daudziem aiziet pazušanā, lai visiem būtu skaidrs, ka tas nav cilvēku nopelns, ka viņš tiek glābts, bet Dieva žēlastības dēļ. Rom 4:16

Šķīstī mani, Kungs

Šķīsti mani, Kungs, lai topu es kā zelts un kā vērtīgs sudrabs.
Šķīsti mani, Kungs, lai topu es kā zelts tīrākais.
Ar liesmu nāc šķīstīt mani, Kungs,
...
Dziedot šo un līdzīgas dziesmas ir vērtīgi atcerēties pēdējo reizi, kad Kungs nāca pie tevis ar uguni un šķīstīja. Atcerēties tās sāpes, atcerēties tās grūtības, tās asaras, tos saucienus uz Kungu pēc palīdzības, to aizlūgšanu daudzumu, ko lūdzi no saviem tuvākiem.
Jo tieši tas atkal notiks, ja lūgsi šos vārdus "..ar liesmu nāc šķīstīt mani, Kungs".
Vai tiešām esi atkal kaut kam tādam gatavs?

Dvēseles spogulis a la Dzene

Biju lūgšanu naktī Matejā, kur gājām cauri 10 baušļiem pēc Bitāna Dvēseles spoguļa jautājumiem.
Tā kā es to iepazinu jau vairākus gadus atpakaļ, tad tie jautājumi gandrīz nemaz mani vairs neķer. Toties tie deva man iedvesmu pierakstīt dažus jaunus jautājumus klāt, kas gan mani ķer:


1.bauslis ..tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā
 • Ja tev kaut ko atņemtu (darbu, naudu, dzīvokli, bērnu), vai tu varētu tāpat kā Ījābs tiem, kas saka, ka tev ir kaut kas sagājis grīstē ar to Dievu vai arī tas Dievs nav īsti normāls, atbildēt ar vārdiem: "Tava runa ir gluži tāda kā nelgu sievu runas! Ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, kā tad lai mēs arī nesaņemam ļaunu" un "Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, Ta Kunga Vārds lai ir slavēts!"
 • Vai tu pastāvīgi lūdzies un meklē veidus, lai vairāk laika pavadītu ar Dievu lūgšanā un Vārda lasīšanā?
 • Vai esi apšaubījis Dieva spēju un gribu dziedināt slimības, atbildēt uz lūgšanu, sniegt palīdzību?
 • Vai netici, ka kādās situācijās pasaules likumi ir stiprāki par Dieva likumiem un tāpēc saprātīgāk ir darīt pēc pasaules likumiem?
2.bauslis ..tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt
 • Vai tu savu godu un cieņu cilvēku acīs neērtās situācijās neaizstāvi vairāk kā Dieva godu un vārdu?
 • Vai tici, ka viss, kas rakstīts Bībelē ir patiess? Vai ir lietas, kam nepiekrīti?
 • Vai tici, ka Dievs tevi mīl?
4.bauslis ...tev būs savu tēvu un māti godāt
 • Vai piedod vecākiem pāridarījumus pret tevi?
 • Vai lūdz par saviem vecākiem?
5.bauslis ... tev nebūs nokaut
 • Vai tici, ka kādu grēku Dievs tev nav piedevis un izdzēsis sodu par to?
 • Vai neesi tiesājis, izdarījis spriedumus par cilvēkiem?
 • Vai lūdz par saviem ienaidniekiem?
 • Vai nenodarbojies ar sevis salīdzināšanu ar citiem Dieva priekšā dievbijībā vai saņemto svētību daudzumā?Prison Break

Skatījos filmu Prison Break. Secinājumi divi.

 1. Galvenais dzīvē ir ģimene un mīlestība.
 2. Ļaunais agri vai vēlu sapinas un kļūst pats sev ienaidnieks. Gluži kā Bībelē rakstīts, ja ļaunais ir naidā pats ar sevi, tas kļūst bezspēcīgs. Savukārt labais saliedē. Labā dēļ daudzi gatavi kopā (!) cīnīties. Fenomenāli.

Gavēnis

Gavēt ir grūti. Gribās ēst, domas ap to vien raisās, ka vajag taču ēst, nevar taču bendēt savu veselību, kāpēc pašam sevi jāspīdzina, Dievs taču ir tepat tāpatās. Tā taču tikai mana izvēle. Pats izvēlējos gavēt, pats varu beigt gavēt.

Bet tad iedomājos, ka tieši tādā pašā veidā, kā mēs gavēnī mērdējam un spīdzinām savu miesu, tāpat ikdienā mēs spīdzinām savu garu, kuram ir vajadzīgas regulāras lūgšanas, Vārda lasīšana un visāda citāda garīga izaugsme, bet nedodam to pietiekamā apmērā.