Viena miesa

Beidzot sapratu, ko tas nozīmē, ka debesīs nebūs precēšanās.
Jau tagad ir rakstīts, ka mēs visi esam viena miesa (Kristus). Tomēr piedzīvot to varam tikai laulībā tikai ar 1 cilvēku. Ar pārējiem šī būšana vienā miesā tomēr vēl ir nepilnīga. Faktiski jau arī laulībā kaut kas traucē pilnībai, bet ne par to stāsts.
Debesīs būs tā, ka mums būs laulība ar visiem- tāda intimitāte un tik dziļas personīgas attiecības ar visiem, kādas šobrīd spējam (daļēji) iedomāties tikai laulībā, jo tik tuvas attiecības nav iespējamas ar daudziem cilvēkiem vīrs zemes. Diemžēl.
Bet debesīs nebūs jāskumst, ka nevaram būt tuvi apkārtējiem. Tāpēc debesīs nevajadzēs laulību. Cilvēka ilgas pēc dziļām attiecībām būs vairāk nekā apmierinātas. Un šī vienotība tad arī ir Kristus.
Mēs esam Viņā. Mēs esam viens gluži kā Jēzus un Tēvs ir viens. Viena miesa. Kristus miesa.
Gribi ar mani precēties? Pagaidi līdz debesīm, tad precēsimies :)

Gani

Lasu Jauno Derību. Ko darīja Jēzus?
Mateja evaņģēlija 8 nodaļās:

Jēzus atnāk pie Jāņa kristīties
Jēzus aizvests tuksnesī gavē
Jēzus runā ar velnu
Jēzus sludina
Jēzus aicina zvejniekus viņam sekot
Jēzus pārstaigā visu Galileju
Jēzus māca sinagogās
Jēzus sludina Valstības evaņģēliju
Jēzus dziedina slimos un vārgos
Jēzus uzkāpj kalnā un māca ļaužu pūļus
Jēzus dziedina spitālīgo
Jēzus uzteic centuriona ticību
Jēzus dziedina centuriona kalpu
Jēzus pieskaras Pētera sievasmātei un dziedina
Jēzus izdzen garus ar vārdu
Jēzus dziedina visus neveselos
Jēzus atsaka rakstu mācītājam sekot viņam
Jēzus aicina mācekli sekot
Jēzus apsauc vējus un jūru
Jēzus izdzen demonus no cilvēkiem cūkās

Ja tiešām vajag, lai man būtu garīgais vadītājs (lai es nenomaldos herēzēs), tad es gribu tādu garīgo vadītāju, kas dara visas (vairumu) šīs lietas. Ja ne, tad es labāk pati mēģinu tās darīt bez garīgā vadītāja.
Bet man nav vajadzīgs garīgais vadītājs, kurš dara tikai 1 vai 2 lietas no šī saraksta un nemudina savas avis darīt visas šīs lietas.
Es gribu būt kā Jēzus māceklis, kas redz šīs lietas dzīvē, kas mācās no piemēra.
Es negribu par tām tikai klausīties teorētiskus, psiholoģiskus utml. apcerējumus.
Izdomāju, kāpēc ir tā, ka, lūdzot pēc kādām konkrētām lietām un uzskaitot šīs vēlamās lietas vēlamās īpašības, ja kādu aizmirstas uzskaitīt lūgšanā Dievam, tad, saņemot šo lietu kā atbildi uz lūgšanu, kā likums aizmirstā lieta ir tieši pretēja tam, kādu mēs gribējām. Tas bieži liek domāt, ka ar Dievu kaut kas nav kārtībā.
Man šķiet, ka šeit parādās, ka ar cilvēku kaut kas nav kārtībā. Pirmkārt, kāpēc cilvēkam vispār ir nepieciešams tik smalki uzskaitīt visas īpašības Dieva priekšā? Loģiski, ja tavs bērns tev detalizēti sāktu skaitīt, kādu džemperi viņš vēlas, un aizmirstu patiekt, ka vēlas, lai džemperis būtu viņa izmēra, tu par spīti nepirktu viņam vairākus izmērus par lielu vai par mazu. Tu zinātu, kas vajadzīgs.
Otrkārt, nereti tieši tā izmainītā lieta ir vienīgā iespēja Dievam iedot tev kaut ko patiešām labu, nevis to, ko pats gribi.
Uzticēties Dievam, netaisīt līgumu ar 120.punktiem, kuros visu atrunāt līdz pēdējam punktam.

Patiesā draudze

Ja es pareizi atceros, tad Vecajā Derībā tika teikts, ka visiem ticīgajiem uz templi jāiet 3 reizes gadā.
Tad sanāk, ka tie cilvēki, kas mūsdienās iet uz baznīcas ēku 3 reizes gadā uz Ziemassvētkiem, Lieldienām un Vasarsvētkiem, pilnībā izpilda dievbijīga cilvēka pienākumu un ir patiesā Dieva draudze.
Kā zināms, Jaunajā Derībā neviens vispār negāja uz Templi. Jo tā tempļa vienkārši vairs nebija, un jaunais Templis ir Jēzus Kristus, proti, visi ticīgie.