Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā. /Ps.27/

Mateja 6:24-34

Kad dzenamies pēc Kristus, tad Viņš piemet mums klāt bez prasīšanas tajās jomās, kur mums pietrūka laika pašiem piestrādāt dēļ tā, ka veltījām laiku šai dzīšanās. /Artis/

Airēšana


Censties izpatikt Dievam, censties darīt labos darbus, nepazīstot žēlastību un Kristus piedošanu, ir tik pat grūti, smagi, nogurdinoši un neproduktīvi kā airēties laivā, kas stāv tuksneša smiltīs.
Savukārt, pazīstot Dieva žēlastību, labo darbu darīšana ir kā airēšana pa upes straumi.

Koncerta biļete

Ticība nav kaut kas, kas dzīvo (vai nedzīvo) mūsos, kas ir mūsu īpašums (šī vārda maigākajā nozīmē). Ticība nav kāds "iekšējais orgāns", kas ir mūsos.
Ticība ir mūsu "padarīšana" tikai tik daudz, cik no koncerta sastāda biļete, kas ir mūsu kabatā. Būtiskākais, ko esam saņēmuši, nav šī biļete, bet tas, ko dara mākslinieki uz skatuves koncertā. Un mēs tajā varam tikai piedalīties, vērot to.
Varam vērot, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē pats savā spēkā, un mūsu daļa tajā ir tikai tik daudz, cik legālā atļauja ienākt šajā koncertā un to klausīties.

Rīti no vakariem

Ps.103
Tiešām nav neviens cits attālums, kas labāk ilustrētu cilvēka niecību, salīdzinot ar Dieva lielumu; nav neviens cits mērogs, kas labāk raksturotu to žēlastību, ko Kristus apliecināja, nākdams pie cilvēkiem, uzņemdamies viņu nastu un dāvādams dzīvību, kā attālums no rītiem līdz vakariem.