Dziesma 506


Paldies, ka ļauj man baudīt visas tās dāvanas, ko esi man devis:
  • mājvietu
  • veselību
  • cilvēkus apkārt
  • darbu
  • auto
  • izklaides
  • atpūtu
  • naudu
  • iespējas

Man pietiktu arī tikai ar Tavu žēlastību, bet Tu dāvā man tik daudz un ļauj gūt prieku arī no visām šī lietām.
Tu vari man to visu atņemt, jo tas manai dzīvībai nav svarīgs, bet Tu ļauj manto baudīt un priecāties par to.
Tu vari man to atņemt vienā sekundē, bet Tu to nedari. Paldies!
Paldies, ka Tu dod tik daudz, ka paliek pāri!

Mozaīka


Domājot par dzīvi Dievam, es to ikreiz redzu kā mozaīkas likšanu, vai piramīdas celšanu no gabaliņiem. Katra lieta, ko es izdaru, tiek pievienota iepriekšējiem gabaliņiem. Katrs solis ir vērtīgs. Soļi var būt dažādās krāsās. Tie var būt dažādas formas.
Bet nekad nav tā, ka kaut kas būtu pa tukšo.

Nekad nav sajūta, ka nekas vēl nav uzbūvēts.

Nekad nav tā, ka jāmeklē cita piramīda, ko celt.

Bet vienmēr prieks par krāsaino bildi, kas sāk veidoties.