GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM, GODS DIEVAM, SLAVA KRISTUM, PATEICĪBA KUNGAM,
Es pamazām sāku ticēt tiem dullajiem ārzemniekiem, kas jau vairākus gadus dažādās pasaules vietās apgalvo, ka Latvija varētu būt vieta, no kurienes nāktu atmoda, ja ne plašākā reģionā, tad Eiropā.
Kaut kas tāds, šķiet, veidojas. Kaut kā redzu, ka Kungs patiesi ir ar mums ik dienas, nenovērš savu aci no mums kā skolotājs no apdāvināta skolēna pārējās klases vidū.
Redzēs, ko Viņš darīs tālāk :)
/iedvesma šim ierakstam nāca no šī raksta, par kura autora ticību nebiju informēta līdz šim :)/
http://www.apollo.lv/portal/news/articles/123394
Kristus, šis baltais Jēzus, pieskaras mums un dara mūs baltus kā pats ir balts.
Cik skaisti, ka šodien, Lieldienās, visa zeme ir balta!
K R I S T U S ...I R.... A U G Š Ā M C Ē L I E S!

KRISTUS IR NĀVI UZVARĒJIS!

KRISTUS CAUR SAVU NĀVI UN AUGŠĀMCELŠANOS
IR GĀDĀJIS MUMS VIETU PIE TĒVA!

GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ!
Es nezinu, vai kristietības Dievs ir pierādīts par precīzāko "īstā Dieva" skaidrojumu esam, nezinu arī, vai to vispār var pierādīt. Nezinu, vai kādas citas reliģijas dievs nav "īstāks" Dievs. Taču zinu, ka neviens cits dievs nav noliecies pie manis, paņēmis savās rokās manas kājas un tās mazgājis.
Jņ. 13:5
Jāņa evaņģēlijs 9:3 Jēzus atbildēja: "Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā..."
Un uzsvars šeit nav uz to, ka cilvēkam ir vai nav grēks, uzsvars nav uz to, ka cilvēks ir vai nav piedzimis ar iedzimtu vainu, uzsvars nav uz to- kāpēc Dievs radīja cilvēku ar trūkumiem.
Uzsvars ir uz to, ko KUNGS VAR izdarīt ar šādu trūkumu. Jebkurš mūsu trūkums ir kā potenciālā vieta, kur Kungs var strādāt, kā tāda tukša dobīte, kur var vēl kaut ko iestādīt, kā kāds neizšūts lauciņš izšuvuma audeklā.
/Pārdomas par E.Godiņa sprediķi 10.03.2008/

Blatu sistēma

Presē un organizācijās tiek veltīti diezgan skarbi izteicieni tiem, kas pie atbildīga un labi apmaksāta amata tikuši pēc pazīšanās, jo ir čomi kādam augstāk stāvošam. Kolēģi tādus zākā par neprofesionāliem, amatam neatbilstošiem. Zūdās, ja būtu noticis atklāts konkurss, tad būtu atrasts piemērotāks kandidāts. Bet šis te, lūk, ir ticis nevis tāpēc, ka spētu rīkoties organizācijas labā, bet, tāpēc ka ir augšējā ieliktenis, lai spēlētu pēc augšējā stabules, nerēķinoties ar reālo situāciju.
Kaut kas līdzīgs ir ar svētajiem (Kristum nošķirtajiem) un vietām, kur tie ir ielikti. Viņi tur ne vienmēr ir ielikti tāpēc, ka ir labākie profesionāļi, bet gan tāpēc, ka viņi ir viegli vadāmi no augšējā (Kristus) puses, un augšējais var paļauties, ka ieliktenis darīs kā viņam tiks teikts. Un par to saņem neadekvāti lielu atalgojumu.
P.S. Uzsvars, protams, nav uz neprofesionalitāti, bet uz nepelnīto izvēli.

Pašam atrast Kristu gavēnī

Katram tomēr ir savs ceļš pie Dieva, un nav lietderīgi iet citu cilvēku ceļu- katram ir savējais.
Piemēram, pat gavēņa laikā, kad būtu jālasa evaņģēliji par Kristu, tie tomēr mani neuzrunā, bet daudz spēcīgāk Kristus upura nozīme atklājas Vecās Derības stāstos. Piemēram, stāstā par Ahanu skaidri redzu, kā Kristus noiet ielejā manā vietā. Turklāt noziegums nemaz nav bijis tik liels- ne slepkavība, ne piedauzība, nedz kāds cits smags grēks, bet vienkārša nepaklausība it kā mazā lietā.
Stāsts atrodams Jozuas grāmatas 7. nodaļā.