Airēšana


Censties izpatikt Dievam, censties darīt labos darbus, nepazīstot žēlastību un Kristus piedošanu, ir tik pat grūti, smagi, nogurdinoši un neproduktīvi kā airēties laivā, kas stāv tuksneša smiltīs.
Savukārt, pazīstot Dieva žēlastību, labo darbu darīšana ir kā airēšana pa upes straumi.

Nav komentāru: