Rīti no vakariem

Ps.103
Tiešām nav neviens cits attālums, kas labāk ilustrētu cilvēka niecību, salīdzinot ar Dieva lielumu; nav neviens cits mērogs, kas labāk raksturotu to žēlastību, ko Kristus apliecināja, nākdams pie cilvēkiem, uzņemdamies viņu nastu un dāvādams dzīvību, kā attālums no rītiem līdz vakariem.

Nav komentāru: