11.novembris

Pār kalniem, pāri jūrai
Plūst Tava mīlestība,
Tev sirdi atvēršu, mans Kungs,
Lai mani dziedinātu.
Ir laime patiesībā būt;
Ik dienas rokas pacelšu,
Kad Tava mīlestība
Plūdīs pāri man. Jā!
Vēlos, Kungs, es mūžam dziedāt
Tik par Tavu mīlestību.
Vēlos, Kungs, es mūžam dziedāt
Tik par Tavu mīlestību.
Aiz prieka vēlos dejot
Un skaļi gavilēt;
Kad pazudušais izglābts top,
Debess eņģeļi dejo lielā priekā.

Tik tiešām visu mūžu varētu dziedāt un runāt par Dieva mīlestību. Un pat nav svarīgi, vai es runāju par to, vai es klausos, kad kāds cits par to runā. Tas vairs nav svarīgi, jo par Dieva mīlestību var runāt, dziedāt, klausīties un dejot mūžīgi. Tas ir iemesls, kāpēc es tik ļoti ilgojos pēc debesīm, jo tur tiešām nebūs nekas cits jādara, un varēšu 24/7 dziedāt par Dieva mīlestību un to, kāds Viņš ir.

Pateicos, mans Kungs, tev pateicos
Par žēlastību, kas tevis plūst!
Priecājos un no sirds ilgojos pēc mājām debesīs,
Kas gaida mūs!
Ar visiem eņģeļiem un taisnajiem, svētajiem
Tevi, Kungs, skatīšu!
Un arī kamēr miesā mirstīgā dzīvoju,
Dievs es tevi pielūdzu!
Kungs, pār mani asinis tu lējis,
Mans parāds izdzēsts viss.
Nav neviens, kas mani mīlējis tā būtu,
Tu, mans Labais Gans!

Nav komentāru: