Jautājums

Jēzu, ko tu juti, kad tu lamājies uz farizejiem? Vai tev bija žēl, ka tev jālamājas uz viņiem?

Nav komentāru: