Pāridarītāji

Vai esi gatavs piedot otram, ka viņš aizņēmās naudu un neatdod?

Vai esi gatavs attālināt, šķirt viņu no viņa vainām, nevienam citam par to neteikt, apklāt brāļa vainu, sirsnīgi lūgt par viņu, neturēt ļaunu prātu, patiesi piedot, apliet viņu ar mīlestību no sirds?

Vai esi gatavs to pašu darīt brālim/māsai, kas izpauda tavu noslēpumu vai sastāstīja nepatiesību par tevi?
Vai esi gatavs to pašu darīt cilvēkam, kurš kaitēja taviem tuvākajiem?
Vai esi gatavs to pašu darīt cilvēkam, kura dēļ tu zaudēji māju/darbu/cerību?
Vai esi gatavs to pašu darīt cilvēkam, kura dēļ tev ir sabojāta veselība uz atlikušo mūžu?
Vai esi gatavs to pašu darīt cilvēkam, kura dēļ tev nevainīgam jāsēž cietumā?
Vai esi gatavs to pašu darīt cilvēkam, kura dēļ tev piespriež un izpilda nāvessodu?

Vai kā tu gribi izturēties pret cilvēku, kas to nodarījis? Vai gribi turēt viņu par vainīgu un stāstīt citiem par viņa grēkiem? Vai gribi, lai saņem pienācīgo sodu? Vai priecājies, kad sods tiešām iestājas? Vai gribi uzskatīt viņu par tavas mīlestības un sirsnības necienīgu? Vai gribi rādīt viņam saltu vaigu? Vai tev ir grūti lūgt par viņa labklājību?

Nav komentāru: