Fundamentālie jautājumi

1. Kuri atkārtotie grēki liek domāt ka nedabūšu sodu- kuri liek zaudēt bijību Dieva priekšā?

2. Kuras lietas/apstākļi ir likuši neticēt Dieva sirsnībai? Kas aizēno Dieva sirsnību manās acīs?

Nav komentāru: