Ticība

Ticība tāpēc ir ticība, ka tai nav pierādījumi un statistikas. Arī attiecībā par dziedināšanām un atbildētām lūgšanām. Ja mums būtu statistika, ka 90% gadījumu pēc lūgšanas viss notiek, un mēs ar 90% paļāvību ticētu, ka tā būs arī mums, tad tā nav nekāda ticība, bet gan pierādīta teorija. Ticība tic tādēļ, ka to ir teicis kāds, kam tā tic, neatkarīgi no tā, vai to var vai nevar redzēt. Zināšanas ir ticība tam, kam ir pierādījumi. Ja nav pierādījumu, bet ticam, tad tā ir ticība.

Nav komentāru: