Pašam atrast Kristu gavēnī

Katram tomēr ir savs ceļš pie Dieva, un nav lietderīgi iet citu cilvēku ceļu- katram ir savējais.
Piemēram, pat gavēņa laikā, kad būtu jālasa evaņģēliji par Kristu, tie tomēr mani neuzrunā, bet daudz spēcīgāk Kristus upura nozīme atklājas Vecās Derības stāstos. Piemēram, stāstā par Ahanu skaidri redzu, kā Kristus noiet ielejā manā vietā. Turklāt noziegums nemaz nav bijis tik liels- ne slepkavība, ne piedauzība, nedz kāds cits smags grēks, bet vienkārša nepaklausība it kā mazā lietā.
Stāsts atrodams Jozuas grāmatas 7. nodaļā.

Nav komentāru: