23.septembris

Wow! Tas tiešām bija iespaidīgi. Dons Ričmans mums pasniedza vēstuli Galatiešiem. Vispirms jau bija ārkārtīgi patīkami klausīties tik skaidru Dieva Vārda pasniegšanu, ka mēs esam taisnoti ticībā, nevis ar kaut kādiem darbiem. No vienas puses šķita diezgan muļķīgi, ka visu laiku 2 dienu garumā atkārto vienu un to pašu, uzdod vienus un tos pašus jautājumus- vai mēs esam pestīti tādēļ, ka darām labos darbus, vai ticības Kristus krustam dēļ, taču cilvēks tomēr ir un paliek stūrgalvīga avs, kurai ir jāsaka miljons reižu, lai tā neaizmirstu, saprastu, pieņemtu un dzīvotu tajā.
Dons iedeva arī ļoti skaidru taisnošanas definīciju. Cilvēks top taisnots, jo viņš savu grēku atdod Kristum, bet Kristus cilvēkam iedod savu taisnību. Viss ģeniālais ir vienkāršs.
Vēl viņš skaidri pateica, ka Ābrahāms pieņēma un noticēja Dieva apsolījumam, ka celsies glābējs, kas atpestīs tautu. Un šī ticība šim pašam Jēzum tika viņam pielīdzīnāta par taisnību. Līdz ar to top skaidrāks, kā cilvēks varēja tapt pestīts vecajā derībā.

Nav komentāru: