5.februāris

Beidzot tiku pie Bībeles izpētes. Riktīgi interesēja, kas īsti Bībelē ir čūska. Čūska bija tā, kas pievīla Ievu un Ādamu Ēdenē, čūsku Mozus uzcēla, lai izraēlieši nemirtu, ja uz to skatītos, Jēzus māca būt gudriem kā čūskām. Kas tad īsti ir čūska? Interesanti, ka 4.Mozus 21:8-9 Dievs dod Mozum pavēli celt čūsku, kur lietots vārds H8314, kas ir tas pats, kas serafs Jesajas 6:1-2 slavēja Kungu, taču kad Mozus uzceļ čūsku, viņš uzceļ ar to vārdu, kas Ēdenē bija H 5175.
Interesanti. Kopumā ņemot jautājums vēl nav atbildēts.

Nav komentāru: