Sprechen Sie Deutsch?

Saka, ka Dievs saprot katru valodu- latviešu, spāņu, zviedru.
Es domāju, ka Dievs nesaprot nevienu no šīm valodām.
Viņš saprot tikai vienu valodu- sirds valodu. Ja sirds runā, tad viņš saprot, un nav svarīgi, ko mute saka, to Viņš tāpat nesaprot.

Nav komentāru: