Žēlastība pāri mēram

Arī viņš (Joahass) darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, jo viņš sekoja Jerobeāma, Nebata dēla, grēku darbiem, ar kuriem tas bija pavedinājis Israēlu uz grēkiem, un viņš no tiem neatkāpās.
Tad Tā Kunga dusmas iedegās pār Israēlu, un Viņš tos nodeva Aramas ķēniņa Hazaēla un Ben- Hadada, Hazaēla dēla, rokā visu laiku.
BET! kad Joahass pielūdza To Kungu, tad Tas Kungs viņu paklausīja.. deva Israēlam glābēju, ka tie izglābās no aramiešu rokas, un Israēla bērni varēja atkal mierīgi dzīvot savās teltīs kā iepriekš. (2.Ķēniņu 13)

Kur vēl lielāks Dievs!!!
Mēs darām to, kas ir ļauns Kunga acīs.
Tad mēs lūdzam no tā paša Kunga palīdzību.
UN!
Viņš uzklausa un palīdz!
Apbrīnojami!

Nav komentāru: