Gani

Lasu Jauno Derību. Ko darīja Jēzus?
Mateja evaņģēlija 8 nodaļās:

Jēzus atnāk pie Jāņa kristīties
Jēzus aizvests tuksnesī gavē
Jēzus runā ar velnu
Jēzus sludina
Jēzus aicina zvejniekus viņam sekot
Jēzus pārstaigā visu Galileju
Jēzus māca sinagogās
Jēzus sludina Valstības evaņģēliju
Jēzus dziedina slimos un vārgos
Jēzus uzkāpj kalnā un māca ļaužu pūļus
Jēzus dziedina spitālīgo
Jēzus uzteic centuriona ticību
Jēzus dziedina centuriona kalpu
Jēzus pieskaras Pētera sievasmātei un dziedina
Jēzus izdzen garus ar vārdu
Jēzus dziedina visus neveselos
Jēzus atsaka rakstu mācītājam sekot viņam
Jēzus aicina mācekli sekot
Jēzus apsauc vējus un jūru
Jēzus izdzen demonus no cilvēkiem cūkās

Ja tiešām vajag, lai man būtu garīgais vadītājs (lai es nenomaldos herēzēs), tad es gribu tādu garīgo vadītāju, kas dara visas (vairumu) šīs lietas. Ja ne, tad es labāk pati mēģinu tās darīt bez garīgā vadītāja.
Bet man nav vajadzīgs garīgais vadītājs, kurš dara tikai 1 vai 2 lietas no šī saraksta un nemudina savas avis darīt visas šīs lietas.
Es gribu būt kā Jēzus māceklis, kas redz šīs lietas dzīvē, kas mācās no piemēra.
Es negribu par tām tikai klausīties teorētiskus, psiholoģiskus utml. apcerējumus.

1 komentārs:

Marika Ieva teica...

Labs garīgais vadītājs ir tas, kas ieklausās Tevī, tajā, ko Dievs dara Tevī un kur ir Dievs Tavā dzīvē.
Ar to pietiek, lai nenomaldītos.
Diemžēl tie, kas sniedz padomus un klāsta dogmas ir visai tālu no izpratnes par to, kas ir garīgais vadītājs.