28.augusts (3)

Man piedāvāja vakarā braukt līdzi uz M.Lutera draudzes jauniešu pasākumu Zvārdes baznīcā. Uz tādiem pasākumiem, ja man nav ārēji uzlikts pienākums tur būt, braucu tikai tāpēc, ka pati sev uzlieku par pienākumu neatteikt cilvēkiem un tomēr mēģināt kļūt par sabiedrisku cilvēku. Turklāt, ja tā ir braukšana uz kādu neredzētu vietu, turklāt ar auto, kurš nav mans- tad jau var piekrist.
Zvārdes baznīca ir celta 16.gadsimtā kā koka ēka. Tās pirmais mācītājs bijs kāds Krīgers, kurš esot bijis arī pirmā latviešu kalendāra sastādītājs. Pēc tam 18.gadsimtā ēka pārbūvēta par akmens mūra namu ar nelielu torni. Taču 2.pasaules karš to papostīja, un 1954.gadā, kad PSRS armija te ierīkoja aviācijas mērķpoligonu, baznīca tika nopostīta pavisam.
Šobrīd no baznīcas ir palikuši vairs tikai akmeņu krāvumi un viena siena ar 3 logiem. Taču baznīca "iekšpusē" izskatās, ka ir saglabājušās grīdas flīzes no senākiem laikiem. Tagad baznīcā ir ielikti koka soli baznīcēniem, uzcelts altāris no sakrautiem ķieģeliem un koka krusta, kā arī altāra priekšā sastādītas puķītes. Ļoti omulīga sajūta.

Nav komentāru: