4.jūlijs

Privātā bikts faktiski nebūtu nemaz vajadzīga, ja vien

1. Kopīgajā grēksūdzē cilvēki tiešām dzirdētu absolūciju, ko pasaka mācītājs un spētu noticēt, ka viņu grēki ir patiešām piedoti kā 1.Jāņa vēstulē 1.nodaļā, un pēc piecām minūtēm atkal nelūgtu grēku piedošanu par tiem pašiem grēkiem

2. Cilvēki nedzīvotu ilūzijā, ka viņi savus grēkus var noslēpt no apkārtējiem, vai ka viņu grēki ir kaut kas tik šausmīgs, ka nevar teikt nevienam, vai ka labāk ir, ja apkārtējie nezina viņu grēkus. Kas, protams, ir meli.

Ja cilvēki nedzīvotu šajā ilūzijā par savu privātumu un klausītos to, ko viņiem saka dievkalpojuma grēksūdzē, es uzskatu, privātā bikts nemaz nebūtu vajadzīga. Tad grēkus sūdzētu viens otram un nevajadzētu personīgu pārliecināšanu, ka tiešām tavi grēki tev ir piedoti vienkārši tāpēc, ka tu tos atzīsti Dieva priekšā kā tas arī ir rakstīts Bībelē.

Nav komentāru: